Vrouwen

De afgelopen jaren heeft LoBaDe een aantal scholen geholpen bij het bouwen van klaslokalen. Meestal bestond de school uit slechts een afdakje tegen de zon. Met onze hulp kreeg de bevolking de beschikking over bouwmaterialen, zodat ze zelf een stevig gebouwtje neer konden zetten. Deze gebouwtjes hebben nu ook een functie als gemeenschapsruimte en ruimte voor voorlichting over aidspreventie en family planning.

Regenwater tanks

LoBaDe heeft verschillende vrouwengroepen in de omgeving van Kampia-Ya-Samaki geassisteerd bij het inwinnen van informatie over tanks om regenwater in op te vangen. Schoon drinkwater is zeer moeilijk te krijgen in de omgeving. Vrouwen moeten soms een halve dag lopen voor ze bij een waterbron zijn. De opvang van regenwater in de regentijd kan zorgt voor een schone waterbron dicht bij huis. Diverse vrouwen hebben ondertussen met de hulp van LoBaDe tanks aangelegd.