Scholen

De afgelopen jaren heeft LoBaDe een aantal scholen geholpen bij het bouwen van klaslokalen. Meestal bestond de school uit slechts een afdakje tegen de zon. Met onze hulp kreeg de bevolking de beschikking over bouwmaterialen, zodat ze zelf een stevig gebouwtje neer konden zetten. Deze gebouwtjes hebben nu ook een functie als gemeenschapsruimte en ruimte voor voorlichting over aidspreventie en family planning.

Zonnepanelen

Veel scholen liggen in afgelegen gebieden waar geen elektriciteit is. Bepaalde perioden van het jaar zijn de leerlingen overdag aan het werk op het land, of zijn in het veld met het vee. Ze missen hierdoor veel leerstof. Een aantal van deze scholen is ondertussen voorzien van zonnepanelen, waardoor een deel van de lessen in de avonduren gegeven kan worden. Het slagingspercentage is hierna met 50% toegenomen.