Omgeving

Het Baringo meer, waarin onder andere het dorp Kampi-Ya-Samaki is gelegen, wordt steeds ondieper. Dit komt onder andere door een verminderde toevoer van vers water. Aan de west oever liggen drie bronnen die het meer voeden. Deze bronnen moeten beschermd worden. LoBaDe zet zich hiervoor in, samen met de bewoners rondom het meer en in samenwerking met het departement van water in Nakuru.

Erosie metingen

Het ondieper worden van het Baringo meer komt gedeeltelijk door erosie. Door verdroging, overbegrazing en houtkap (brandhout) is er steeds minder begroeiing in het gebied rond het meer. Hierdoor wordt de aarde niet meer vastgehouden door wortels en spoelt het in de regentijd in het meer. LoBaDe ondersteunt onderzoek dat deze erosie probeert te stoppen.