Projecten

LoBaDe steunt aanvragen voor projecten die hele gemeenschappen ten goede komen. Een goed voorbeeld hiervan is de aanleg van een waterput of het bouwen van klaslokalen

Gemeenschappen

De bevolking wordt nauw betrokken bij de projecten. Ze zorgen voor  de bouw. Een deel van het bouwmateriaal wordt gegeven door een hulporganisatie in samenwerking met LoBaDe. Meer>>

Scholen

Onderwijs is een belangrijke factor bij ontwikkeling van een land. LoBaDe steunt scholen in afgelegen gebieden, onder andere door de installatie van zonnen panelen. Meer >>

Vrouwen

Een belangrijk deel van de economie berust op de arbeid van de vrouwen. Zij organiseren zich in vrouwengroepen en ondersteunen elkaar bij het financieren van bijvoorbeeld kleine bedrijfjes. LoBaDe helpt daarbij. Meer>>

Jongeren

Veel jongeren worden op jonge leeftijd ouder. Vaak is de zorg voor het kind vooral de zorg van de moeder. Goede voorlichting van jongeren en ondersteuning van jonge ouders is van groot belang, want zij zijn de toekomst van de gemeenschap. Meer >>

Omgeving

Door snelle verwoestijning van het gebied waar wij werken wordt het steeds moeilijker gezond water te vinden, evenals brandhout, gebieden voor het vee om te grazen en velden die een redelijke maisoogst kunnen opbrengen. Naast verwoestijning hebben de mensen te kampen met steeds vaker terugkerende droogte. Meer >>