Bevolking

Kenia kent een zeer gemêleerd bevolkingssamenstelling. 3% van de bevolking is van Europees, Aziatische of Arabische afkomst, de rest is Afrikaans, maar onder te verdelen in 42 etnische en taalgroepen. Zoveel stammen kunnen hier niet worden besproken. Voorlopig beperken we ons tot de stammen in de gebieden waar LoBaDe actief is, aangevuld met een aantal zeer bekende stammen. Later zal deze informatie verder worden uitgebreid.

De Njemps (Ilchamus)

De Njemps (Ilchamus) Dit is een kleine stam die leeft in het Baringo District, aan de oevers van het Baringo Meer. De stam bestaat uit minder dan 10.000 mensen. Ze stammen af van de Masai en Samburu, maar hebben in het begin van de negentiende eeuw het gebied van deze stammen gedwongen verlaten. Door droogte en ziekte hadden ze een groot deel van hun vee verloren en trokken ze naar de streek rond het Baringo meer. Daar houden ze zich voornamelijk bezig met vissen, landbouw en een beetje vee. De sociale structuur van de stam lijkt echter nog bijzonder veel op die van de Masai.

Tugen

Deze stam leeft op de vlakte van de Grote Afrikaanse Slenk In het Baringo District. Ze leven in de droge halfwoestijn. Ze hoeden daar kudde’s koeien, schapen en geiten. Een deel van de Tugen is in loondienst op boerderijen. Hun medicijnmannen zijn zeer geliefd, omdat ze vermaarde vergiften kunnen samenstellen en goede kwaliteiten bezitten als regenmaker. De Tugen leven in ronde hutten, gemaakt van houten palen, muren van modder en een rieten dak. De huidige president van Kenia, Daniel Toriotich arap Moi, behoort tot deze stam.

Pokot

Het leefgebied van de Pokot begint in het Baringo District ten noorden van het Baringo meer, en strekt zich helemaal uit tot aan het gebied rond het Turkana meer in het noorden van Kenia. De herders trekken rond met hun kudden koeien. Het waar ze zich bevinden strekt zich uit tot aan de grillige heuvels aan de grens met Oeganda. De Pokot hebben nogal eens gewelddadige conflicten met hun buren de Turkana en de Karamojong (uit Oeganda). Een deel van de Pokot hebben geen kudden en bedrijven landbouw. Deze groep leeft vreedzaam samen met zijn buren. Enkele vrouwengroepen van deze Pokot worden door LoBaDe ondersteund. De status van een Pokot is niet af te lezen aan diens kleding, maar aan diens haardracht.

Luo

Aan het oosten van het Victoria meer vindt men de Luo. Zij zijn echte vissers. De stam bestaan uit 2.25 miljoen leden. Zij bewonen een groot gebied in de Nyanza Provincie. Vele zijn ook gemigreerd naar andere delen van het land waar ze vissen, op het land werken en onderwijzen. Rond het Baringo Meer zijn ook veel gemigreerde Luo te vinden. Een deel van de Luo verbouwt suiker. De Luo zijn polygaam, waarbij de echtgenoot voor elke echtgenote een eigen hut bouwt. Kenia’s beste voetbalclub, Gor Mahia, is vernoemt naar een van de belangrijkste voorouders van de Luo. De voorouders spelen een belangrijke rol in hun leven, evenals de medicijnvrouwen (witchcraft).

Masai

De Masai is een grote stam van nomaden. Door de komst van de Kolonialisten is er weinig ruimte overgebleven om rond te trekken. Ze leven voornamelijk in het gebied van de Masai Mara, in het zuiden van het land. Het hele leven van de Masai draait om vee. Het voedselpakket komt neer op melk, bloed en vlees; huiden en leer worden gebruikt om kleding en zit- en slaapmatten te vervaardigen. Niet de kwaliteit maar de omvang van de veestapel geeft de doorslag wat betreft rijkdom en prestige. Runderen worden niet geslacht, want iemand die niets bezit telt niet mee. Om het vee te sparen worden ezels als lastdier en geiten en schapen als slachtvee gebruikt. Als een van de meest conservatieve volken van Afrika laten de Masai de moderne ontwikkelingen aan zich voorbij gaan. Met het onderwijs is het nog droevig gesteld. Meisjes gaan bijna niet naar school. Verder negeren de nomaden tijdens hun trektochten moderne staatsgrenzen, stelen ze nog altijd vee en doden leeuwen in verband met ceremonies rond de mannelijkheid. Ook weigeren de Masai moderne westerse kleding te dragen.

Kikuyu

Deze stam bestaat uit 3.6 miljoen leden. Ze hebben zich gevestigd op de vruchtbare berghellingen van Mount Kenya. De eerste president van Kenia, Jomo Kenyatta behoort tot de Kikuyu, evenals een groot deel van de huidige politici en ambtenaren. De Kikuyu zijn tijdens de koloniale periode zwaar en binnen Kenia misschien het zwaarst getroffen. Daarom organiseerden zij zich waarschijnlijk ook eerder dan de andere etnische groepen in politieke partijen. Ze bezitten nu bijna alle sleutelposities in de politiek en de economie van het land. Van het traditionele leven van de Kikuyu is weinig bewaard gebleven. met moderne methoden en technieken worden mais, bonen en aardappelen voor eigen gebruik en koffie en thee voor de export verbouwd. Wat gebleven is, ook onder veel Kikuyu die in de steden wonen, is de voorliefde voor land- en vee bezit.