Werkgebied

De stichting LoBaDe is in 1994 opgericht met als doel direct of indirect steun te verlenen aan plaatselijke ontwikkelingen in laag ontwikkelde gebieden. De stichting is alleen werkzaam in gebieden waar zij kennis bezit van de plaatselijke omstandigheden en contacten heeft binnen de lokale gemeenschappen.

Werkgebieden

LoBaDe richt zich op Water- en landmanagement, Faciliteiten voor educatie en Zelfhulp op financieel terrein. In Kenia is een klein aantal medewerkers uit de lokale gemeenschap, die getraind worden in het begeleiden van de projecten en het maken van project rapportages. Vanuit Nederland reizen medewerkers een aantal malen per jaar naar Kenia om deze medewerkers te ondersteunen en om de projecten te bezoeken.

Lokale bevolking

LoBaDe staat voor Local Based Development. Ontwikkeling gericht op de basisgemeenschappen in de maatschappij. De gewone mensen in hun huizen en dorpen. Wij zijn van mening dat je deze hulp, gericht op individuele behoefte van gewone mensen, alleen kunt geven als je deze mensen ook kent. Weet wat ze vragen en ook weet dat deze vragen gerechtvaardigd zijn en aan de mensen binnen de gemeenschappen ten goede komen. Hierbij dienen wij na te gaan of het niet de plaatselijke hoogwaardigheidsbekleders of de partijbonzen zijn die zich via een mooie aanvraag willen verrijken.

Vrouwengroepen

LoBaDe ondersteunt alleen projecten die door een lokale gemeenschap of een plaatselijke vrouwengroep worden aangevraagd. Vrouwengroepen hebben de voorkeur omdat de sociale controle binnen een vrouwengroep groot is en het veelal de vrouwen zijn die de lokale economie dragen. Daarnaast heeft de Stichting LoBaDe in Kenia de registratie van een eigen NGO gekregen. LoBaDe werkt alleen samen met gevestigde instellingen en organisaties en niet met particulieren.

Districten

Om bovenstaande uitgangspunten te kunnen waarmaken richt de stichting haar werk niet op geheel Afrika of het Zuidelijke halfrond, maar de stichting LoBaDe beperkt haar activiteiten tot gebieden waar zij kennis bezit van de plaatselijke omstandigheden en contacten heeft binnen de lokale gemeenschappen. Tot nu toe is dit alleen in Kenia in de streek rond Lake Baringo en in South Nyanza.

Stammen

Lake Baringo ligt op ongeveer 350 km ten Noorden van Nairobi. Het gebied is 70 bij 50 kilometer groot en wordt bewoond door drie stammen, de Pokot, de Tugen en de Njemps. South Nyanza ligt in het westen van Kenia aan het Victoria meer en wordt bevolkt door de Luo. De beide gebieden zijn droge struiksavannes (semi-arid) en lijken qua problematiek veel op elkaar.

Leren vissen

Een veel gebruikt gezegde is: “Geef mensen geen vis, geef ze een hengel en leer ze vissen”. Dat zijn mooie en ware woorden. Maar ook hier geldt, om mensen te leren vissen moet je er wel naar toe. Voor grote organisaties in Nederland is dit een dure optie. Onze stichting is wat dat betreft een oneerlijke concurrent. De stichting LoBaDe keert geen loonkosten uit aan ontwikkelingswerkers en wij leven zoveel als mogelijk met de mensen ter plaatse. Om dit verder waar te maken is een Keniase afdeling opgestart met Keniase mensen. In juli 1997 is de stichting in Kenia officieel geregistreerd als NGO.