Verleden

De stichting LoBaDe is in 1994 opgericht met als doel direct of indirect steun te verlenen aan plaatselijke ontwikkelingen in laag ontwikkelde gebieden. Deze ontwikkelingen dienen te passen binnen de principes zoals deze door de UNCED zijn vastgelegd op 14 juni 1992 in de verklaring van Rio over milieu en ontwikkeling.

Ondersteuning

De stichting wilt dit doel bereiken door financiƫle ondersteuning, kennisoverdracht in het algemeen en meer in het bijzonder op het gebied van projectmanagement en het opzetten en begeleiden van projecten. Het initiatief tot oprichting van de stichting vond zijn oorzaak in diverse verzoeken vanuit Kenia en vanuit de overtuiging als goed opgeleide particulier iets te kunnen doen voor lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden.

Activiteiten

Na een inventarisatie in het Baringo District (Kenia) bleek er grote behoefte te zijn aan water, opleidingsmogelijkheden en voor lokale groepen aangepaste financiƫle systemen. Hierop heeft onze stichting dan ook haar activiteiten gericht.