Toekomst

De stichting LoBaDe is aan het veranderen van een leidende organisatie naar een begeleidende instantie. Voor zoveel als mogelijk zal de NGO LoBaDe foundation de functie van de Nederlandse stichting in Kenia dienen over te nemen. Echter aangezien er in Kenia niet dezelfde kennis aanwezig is zal de NGO LoBaDe haar taken dienen aan te passen aan de eigen mogelijkheden.

Ideale situatie

In de ideale situatie die ons voor ogen staat kunnen alle mensen uit de lokale gemeenschappen lezen en schrijven zodat zij hun eigen leven kunnen controleren in de zich snel veranderende maatschappij die Kenia op dit moment is. Daarbij zijn zij voldoende onderlegd om hun eigen gemeenschap zodanig te organiseren dat zij van buiten komende positieve en/of negatieve invloeden kunnen onderscheiden en zich er naar kunnen richten. Iedereen zal toegang hebben tot de eerste levensbehoeften als water en land om te verbouwen of zijn vee te laten grazen. Het water en het land dienen binnen een redelijke afstand te liggen (5km) zodat geen overbodige tijd verloren gaat met het bereiken van deze bronnen. De lokale gemeenschappen dienen toegang te hebben tot een kredietsysteem om hun ontwikkeling te kunnen financieren.

Kleine organisatie

Zoals gezegd is dit een ideaal en het is niet aan de Stichting noch aan de NGO LoBaDe gegeven dit te bewerkstelligen. Wij dienen ons werkterrein af te bakenen opdat onze inspanningen effectief blijven en onze beperkte mogelijkheden efficiƫnt worden ingezet. Wij willen een kleine organisatie blijven die met weinig middelen een groot effect kan bewerkstelligen.

Kernactiviteiten

De kern van onze activiteiten zal bestaan uit mogelijkheden scheppen en begeleiden. Daarnaast willen wij ons richten op een “marktsegment” waarin wij kennis en ervaring hebben. Hierbij richten wij ons speciaal op: Faciliteiten voor Educatie t.b.v. analfabeten, drop outs, achtergestelde scholen en gemeenschappen en zelfhulp op financieel terrein d.m.v. saving groups en revolving funds.

Geen steekpenningen

Belangrijke zaken voor de NGO LoBaDe zijn zelfstandigheid, onafhankelijkheid, ongebondenheid, kennis en ervaring en een eigen identiteit. Dit houdt in een eigen (sterk en onafhankelijk) bestuur, gericht opgeleide medewerkers en een niet gerelateerde ruimte. Onafhankelijkheid en ongebondenheid stellen als voorwaarde dat de NGO een terughoudend beleid voert ten aanzien van haar financiers en zich niet inlaat met het geven van steekpenningen.