Heden

De stichting LoBaDe richt zich op ontwikkelingswerk in Kenia dat zij via de NGO LoBaDe foundation in Kenia laat uitvoeren. De werkzaamheden van de stichting LoBaDe zijn langzaam aan het veranderen, zodanig dat wij ons steeds meer gaan richten op de ondersteuning van onze NGO in Kenia, waarbij de uitvoering van het ontwikkelingswerk door onze NGO in Kenia zelfstandig dient te worden gedaan.

Overgangssituatie

Op dit moment is er sprake van een overgangssituatie. De medewerkers in Kenia dragen steeds meer verantwoordelijkheid voor de diverse projecten en voor het opstarten van nieuwe projecten. De huidige medewerkers worden nauw betrokken bij de uitbreiding van de NGO met mensen uit de lokale gemeenschappen. Alle Keniaanse medewerkers krijgen gerichte training en regelmatig begeleiding van onze medewerkers uit Nederland die de projecten bezoeken en samen met de lokale staf de gang van zaken bespreken.

Huidige doelgroepen

De werkgebieden waarop de NGO zich voornamelijk richt zijn Water- en landmanagement, faciliteiten voor educatie en zelfhulp op financieel terrein. De projecten hebben een brede range aan doelgroepen. Ze zijn gericht op ontwikkeling van de lokale gemeenschappen, het verbeteren van scholen, het steunen van vrouwengroepen, het voorlichten en begeleiden van jongeren en het verbeteren van de biologische omgeving (land en water).