Hard work for better

Onder leerlingen van het Vossius Gymnasium te Amsterdam is bijna een jaar geleden het idee ontstaan om een project op te zetten voor ontwikkelingswerk in Kenia.

Tien 5de klassers met biologie in hun pakket gaan in de maand juli van 2008 naar het Baringo-district, een landelijke streek in het midden-westen van Kenia. Ondanks de situatie in Kenia sinds de verkiezingen in december 2007, willen ze doorgaan met hun project en juist nu het land niet links laten liggen. Door steun te zoeken bij de stichting LoBaDe heeft het project meer vorm gekregen en door aanvullende sponsoring en subsidies willen ze dit plan verwezenlijken.

Het doel van de reis is het verbeteren van de leefsituatie van de lokale bevolking, het uitwisselen van kennis en het leren van elkaars leefgewoontes. Dit willen de leerlingen doen door middel van: Werken aan irrigatieprojecten en het planten van bomen, het aanleggen van energievoorzieningen voor verlichting d.m.v. zonnepanelen in scholen en veel contact met Keniaanse leeftijdsgenoten.

Update afgelopen jaar

Ook het afgelopen jaar was onze stichting actief met het helpen van mensen in de derde wereld en natuurlijk ging onze aandacht als eerste uit naar Kenia. Veel mensen en organisaties waaronder de “R.C. Church of the Savior” in den Haag; zakenmensen en vriendenclubs uit Wilbertoord; basisschool De Wegwijzer en vele anderen hebben ons werk weer ondersteund.

Met uw geld hebben wij verlichting aangebracht in 9 scholen, 2 studenten financieel geholpen met een universitaire studie, 5 kinderen geholpen met de middelbare school en voorlichting gegeven over familieplanning en HIV/AIDS preventie.

Daarnaast hebben wij noodhulp gegeven in de vorm van voedsel aan vluchtelingen en ondersteuning aan AIDS patiënten. Principieel vinden wij dat hulp er op gericht moet zijn mensen te leren voor zichzelf te zorgen, maar als er mensen dreigen te sterven moet je eerst zien dat je ze in leven houdt.

Voor het jaar 2008 gaan wij door met ons werk en zoals u weet kunnen wij dit werk niet doen zonder uw steun.

Peter Marttin, Projectcoördinator

Nieuwsbrief

Beste Lezer
Het jaar loopt weer ten einde… tijd dus om u, mede namens de mensen in Kenia, onze beste wensen te sturen voor een mooi en gezegend kerstfeest. Ook wensen wij u een voorspoedig en gezond 2007 toe.

De rust is teruggekeerd
Dit afgelopen jaar hebben wij beter kunnen werken dan in 2005 toen wij gehinderd werden door de gevechten tussen de verschillende stammen in het gebied waar Lobade werkzaam is. Dit had te maken met onenigheid over het gebruik van weidegronden en veediefstal. Inmiddels is de rust teruggekeerd en wij hebben ons weer onverminderd kunnen toeleggen op ons werk.

15 scholen voorzien van verlichting
Lobade heeft dit jaar op 15 scholen verlichting met behulp van zonne-energie kunnen aanleggen. Toch is de lijst van scholen die om hulp gevraagd heeft groot en komen er nog steeds nieuwe scholen bij die ook verlichting willen. Zij zien de goede resultaten van de kinderen van de scholen met verlichting en dat succes willen zij ook.

21 watertanks geïnstalleerd
Naast zonnepanelen heeft Lobade dit jaar ook een vrouwengroep en een mannengroep kunnen helpen met het installeren van wateropslag bij hun huizen. In totaal zijn 22 watertanks gekocht en inmiddels zijn hiervan al 21 tanks geïnstalleerd.

Stageplaats
Dit jaar heeft Lobade naast haar gewone werk ook twee studenten van de hogeschool AVANS uit Den Bosch een stageplaats kunnen bieden. Deze studenten hebben een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor een nieuw project en hiervoor ook een bedrijfsplan opgesteld. Zij zijn gereed met hun opdracht en zullen een dezer dagen weer terugkomen naar Nederland.

Bedankt
Zoals u weet kunnen wij dit werk niet zonder uw hulp doen. Daarom zijn wij u voor dit alles veel dank schuldig.

Met een vriendelijke groet mede namens ons bestuur,
Peter Marttin, Projectcoördinator.