Bestuurssamenstelling

Mr.J.A.R. Kelleter (voorzitter)
Dr.Ir.W.J.G. Gardenier (secretaris)
F. Cuijpers (penningmeester)
Mw.M.L. Marttin-Toonen

Geen van de bestuursleden noch de vrijwilligers krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen de werkelijk gemaakte kosten mogen worden gedeclareerd.