Update afgelopen jaar

Ook het afgelopen jaar was onze stichting actief met het helpen van mensen in de derde wereld en natuurlijk ging onze aandacht als eerste uit naar Kenia. Veel mensen en organisaties waaronder de “R.C. Church of the Savior” in den Haag; zakenmensen en vriendenclubs uit Wilbertoord; basisschool De Wegwijzer en vele anderen hebben ons werk weer ondersteund.

Met uw geld hebben wij verlichting aangebracht in 9 scholen, 2 studenten financieel geholpen met een universitaire studie, 5 kinderen geholpen met de middelbare school en voorlichting gegeven over familieplanning en HIV/AIDS preventie.

Daarnaast hebben wij noodhulp gegeven in de vorm van voedsel aan vluchtelingen en ondersteuning aan AIDS patiënten. Principieel vinden wij dat hulp er op gericht moet zijn mensen te leren voor zichzelf te zorgen, maar als er mensen dreigen te sterven moet je eerst zien dat je ze in leven houdt.

Voor het jaar 2008 gaan wij door met ons werk en zoals u weet kunnen wij dit werk niet doen zonder uw steun.

Peter Marttin, Projectcoördinator