Nieuwsbrief

Beste Lezer
Het jaar loopt weer ten einde… tijd dus om u, mede namens de mensen in Kenia, onze beste wensen te sturen voor een mooi en gezegend kerstfeest. Ook wensen wij u een voorspoedig en gezond 2007 toe.

De rust is teruggekeerd
Dit afgelopen jaar hebben wij beter kunnen werken dan in 2005 toen wij gehinderd werden door de gevechten tussen de verschillende stammen in het gebied waar Lobade werkzaam is. Dit had te maken met onenigheid over het gebruik van weidegronden en veediefstal. Inmiddels is de rust teruggekeerd en wij hebben ons weer onverminderd kunnen toeleggen op ons werk.

15 scholen voorzien van verlichting
Lobade heeft dit jaar op 15 scholen verlichting met behulp van zonne-energie kunnen aanleggen. Toch is de lijst van scholen die om hulp gevraagd heeft groot en komen er nog steeds nieuwe scholen bij die ook verlichting willen. Zij zien de goede resultaten van de kinderen van de scholen met verlichting en dat succes willen zij ook.

21 watertanks geïnstalleerd
Naast zonnepanelen heeft Lobade dit jaar ook een vrouwengroep en een mannengroep kunnen helpen met het installeren van wateropslag bij hun huizen. In totaal zijn 22 watertanks gekocht en inmiddels zijn hiervan al 21 tanks geïnstalleerd.

Stageplaats
Dit jaar heeft Lobade naast haar gewone werk ook twee studenten van de hogeschool AVANS uit Den Bosch een stageplaats kunnen bieden. Deze studenten hebben een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor een nieuw project en hiervoor ook een bedrijfsplan opgesteld. Zij zijn gereed met hun opdracht en zullen een dezer dagen weer terugkomen naar Nederland.

Bedankt
Zoals u weet kunnen wij dit werk niet zonder uw hulp doen. Daarom zijn wij u voor dit alles veel dank schuldig.

Met een vriendelijke groet mede namens ons bestuur,
Peter Marttin, Projectcoördinator.