Home

Stichting LoBaDe houdt zich bezig met kleinschalige ontwikkelingssamenwerking in een aantal regio’s in Kenia. Wij werken in nauwe samenwerking met de lokale bevolking.

Er zijn diverse manieren om de stichting te steunen. Steun in de vorm van geld is natuurlijk altijd van harte welkom. Dit kan in de algemene kas van LoBaDe gestort worden, of ten bate van een speciaal project geschonken worden. Voor steun in elke denkbare vorm kunt u contact opnemen met onze stichting: lobade@gmail.com

Bij voorbaat alvast hartelijke dank voor uw interesse in ons werk.

Doelstelling

De stichting LoBaDe is in 1994 opgericht met als doel direct of indirect steun te verlenen aan plaatselijke ontwikkelingen in laag ontwikkelde gebieden. De stichting is alleen werkzaam in gebieden waar zij kennis bezit van de plaatselijke omstandigheden en contacten heeft binnen de lokale gemeenschappen. Meer>>

Projecten

LoBaDe steunt aanvragen voor projecten die hele gemeenschappen ten goede komen. Een goed voorbeeld hiervan is de aanleg van een waterput. De bevolking helpt bij de aanleg, maar krijgt een groot deel van het materiaal van een hulporganisatie. Meer>>

Kenia

Kenia is bijna 583.000 vierkante kilometer. Het grenst aan de landen Soedan, Ethiopi√ę, Oeganda en Tanzania. Dwars door Kenia loopt de Grote Afrikaanse Slenk (Rift Valley). Kenia kent een zeer rijke variatie aan landschappen en klimaatzones. Ons werk concentreert zich in de gebieden Baringo en Nyanza. Meer>>